Pensija – ievads pašai un visiem citiem!

Nekad nav gribējies domāt par to, ka es reiz varētu kļūt veca. Tā nekad nenotiek, es vienmēr būšu jauna, atraktīva un kustīga. Bet realitāte ir pavisam cita, mēs visi domājam, ka vienmēr būsim spējīgi nopelnīt naudu līdz pat sirmam vecumam, bet pienāks arī tas brīdis, kad mums vairs strādāt negribēsies un nebūs arī spēka to darīt. Agrāk visiem bija tā doma, ka valsts par mums parūpēsies, kad būsim pārāk veci, lai visu laiku strādātu, bet arvien biežāk tiek dzirdētas bažas, ka tajā laikā, kad nokļūsim līdz pensijas vecumam, valstij vairs nebūs vispār nekādu līdzekļu, lai izmaksātu pensijas. Jau tagad netrūkst piemēru tam, ka pensija ir vienkārši par mazu, lai spētu apmierināt visas vajadzības, un tieši tādēļ ļoti daudz vecāka gadagājuma cilvēku šobrīd ir spiesti dzīvot nabadzībā.

Vienīgā lieta, ko mēs varam darīt, lai arī mums nenāktos vilties valdībā tajā brīdī, kad būsim diezgan bezpalīdzīgi, ir parūpēties par savām vecumdienām jau laicīgi. To var darīt noguldot daļu no saviem ienākumiem jau tagad. Katru reizi, kad es dodos uz banku, man tiek pajautāts, vai esmu jau domājusi par kāda konkrēta pensiju līmeņa atvēršanu vai paplašināšanu un katru reizi man tiek izklāstīts kaut kas mistisks veselu 5 minūšu garumā. Tā nu tas ir, ikviens vēlas pārvilināt mūs uz savu pusi, bet ļoti svarīgi ir saprast, ko tas viss nozīmē un kā tas darbojas.

Jau kopš 21. gadsimta sākuma Latvijā darbojas 3 līmeņu pensiju sistēma. Pirmais līmenis ir tas, ko mums aizejot pensijā nodrošinās valsts, jo tiek saistītas ar mūsu veiktajām sociālajām iemaksām. Pensijas, kuras šobrīd saņem mūsu radinieki lielāko ties ir pirmā līmeņa. Ikviens cilvēks, kurš kaut vai reizi mūžā ir veicis vismaz nelielus sociālās apdrošināšanas iemaksas maksājumus ir iekļauts pensiju pirmajā līmenī. Otrais pensiju līmenis darbojas līdzīgi kā pirmais, bet šajā līmenī katram individuāli ir jāizvēlas savs līdzekļu pārvaldītājs, kurš tad arī attiecīgi ieguldīs visus mūsu līdzekļus finanšu tirgū. Savukārt, trešais pensiju līmenis jau ir katra paša individuālā izvēle, šis līmenis ietver papildus līdzekļu noguldījumus privātos pensiju fondos (Latvijā un arī Rumānijā – oferte RO).

Visinteresantākais jautājums ir kā šie līdzekļi, kurus šobrīd noguldām tiek ieguldīti. Pirmā pensiju līmeņa līdzekļi tiek maksāti uzreiz valstij, un tie tiek tālāk izmaksāti pensijās šā brīža pensiju saņēmējiem. Tieši tādēļ pensijas vecums tiek nepārtraukti palielināts un tāpat ir bažas, ka drīz vien valsts vairs nebūs spējīga izmaksāt visas pensijas. Pensijas vecuma cilvēku kļūst arvien vairāk, kamēr strādājošo arvien mazāk, kas noved pie situācijas, ka nav skaidras atbildes uz jautājumu, vai būs iespējams izmaksāt pensijas nākamajai paaudzei, ja nebūs neviena, kas strādātu un maksātu par šīm pensijām. Es pieļauju tas ir viens no iemesliem, kādēļ tika izgudroti arī pārējie pensiju līmeņi. Otrā un trešā pensiju līmeņa uzkrātais kapitāls tiek maksāts kāda noteikta pensiju fonda kontā, kur veidojas uzkrājums, un šis fonds savukārt šos līdzekļus investē dažāda veida vērstpapīros jeb finanšu tirgus instrumentos. Šobrīd visbiežāk otrā un trešā līmeņa uzkrājumus apkalpo mūsu banka, kuras viena no nodaļām ir atbildīga par pensiju fondu uzkrājumiem. Pensiju sistēma nav nemaz tik vienkārša kā varētu likties, tāpēc ir vērts kārtīgi iztaujāt bankas darbinieku pirms izdarīt savu izvēli vai arī atrast vēl citas alternatīvās opcijas pensijas noguldīšanai šodien.

Categories: cityclimbers